Støttespiller PDF Skriv ut E-post

Hvorfor kontakter vi deg?
For å kunne ta imot nye medlemmer er vi avhengig av støtte fra sponsorer.
De unge (i etableringsfasen) har ikke alltid anledning til å kjøpe instrument
selv. Det kan være en tuba til kr. 40.000,- eller uniform som trengs.
Dette er flaskehalsen i dagens korps-norge, hvor kommunen har
skrudd igjen kranene og fordeler mindre til vår bevegelse.
Mindre i denne sammenheng vil si ingenting til voksne.

Vil du/dere være en støttespiller til Haugesund Janitsjarorkester?
Alle støttespillere vil bli nevnt i våre korpsprogrammer. Vi kan også
påta oss spilleoppdrag, hvor hele korpset, eller mindre grupper stiller
opp dersom dere har en anledning dere vil markere litt ekstra.

Her er våre grunn-pakker:

ST
ØTTESPILLER 
Støttespiller 1 kr. 500,- til kr. 1000,- (enkelpersoner)
Støttespiller 2 kr. 2000 til kr. 4000,- (20% på spillejobb)
Støttespiller 3 kr. 5000,- og over (25% på spillejobb eller bassannonse + kostnadd.)

Korpsets bankforbindelse er Haugesund Sparebank

kontonummer: 3240.06.00189

Andre bidrag (større/mindre) mottas også med takk!

Våre støttespillere

 • Haugesund Sparebank  
 • LO i Nord Rogaland
 • Haugaland Kraft
 • Osmundsen Media
 • Nils Sørhaug AS
 • The Hagland Group
 • Thermotech AS
 • BilXtra - Bilutstyr AS
 • Landsorganisasjonen
 • Haugesunds Avis
 • Marina AS Haugesund
 • Østensjø Rederi
 • Expopartner
 • Interrevisjon Haugesund
 • Deloitte. Haugesund
 • Norsk Stål AS
 •